Copyright

Alle billeder er beskyttet af ophavsretten, og det er fotografen, der ejer ophavsrettighederne på billederne, hvilket betyder, at de på ingen måde må redigeres, kopieres/scannes, bruges kommercielt eller videresælges til tredjepart uden forudgående aftale med fotografen. Overtrædelse vil medføre erstatningskrav.

Dvs. at billeder i mit online billedgalleri ikke må kopieres, downloades, screendumpes eller lign., heller ikke til privat brug.

Ved køb af digitale billedfiler medfølger brugsretten, hvilket giver retten til at printe billedfilerne i op til den tilkøbte størrelse. Jeg anbefaler, at billederne fremkaldes ved et godt fotolaboratorium, og jeg kan ikke stilles til ansvar for fremkaldte billeders udseende, som ikke er fremkaldt ved mig. Filer udleveres også som små billedfiler, der indeholder mit vandmærke. Disse filer er kun til online brug og SKAL bruges der. Dette gælder f.eks. sociale medier, blogs og email.

Filerne må bruges af jer til PERSONLIG brug, så som printning, kopiering, scrapbook eller kort. Det er på ingen måde tilladt at redigere i billederne, så som kontrast, farver, mæthed eller opløsning.